Läheisen kuollessa

Läheisen kuollessa kotiin

On hyvä ottaa yhteyttä hätäkeskukseen tai paikkakunnan poliisiin. He tilaavat vainajan kuljetuksen, opastavat ja auttavat.

Läheisen kuollessa sairaalaan tai hoitokotiin

Sairaalassa osaston henkilökunta siirtää vainajan kahden tunnin kuluttua kuolemasta sairaalan ruumishuoneelle. Omaiset voivat noutaa vainajan vaatteet ja arvoesineet osastolta.  Vainajaa voi myös käydä katsomassa osaston henkilökunnan opastamana.

Kaikilla hoitokodeilla ei ole mahdollisuutta vainajan säilyttämiseen tiloissaan. Jos kuolleeksi toteaminen on tapahtunut hoitokodin lääkärin tekemänä henkilökunta tai omaiset tilaavat vainajan kuljetuksen haluamaltaan hautaustoimistolta. Jos hoitokodissa ei tuolloin ole lääkäriä,  joka toteaisi kuoleman voi henkilökunta tilata omaisille maksuttoman vainajankuljetuksen läheisen terveyskeskuksen päivystykseen kuolleeksi toteamista varten. Kuljetus tilataan joko hätäkeskuksen kautta päivystävältä hautaustoimistolta tai omaisten toiveiden mukaan paikkakunnan joltakin hautaustoimistolta mahdollisuuksien mukaan.

Vainajan kuljettamisesta sairaalan ruumishuoneelta kappelin ruumishuoneelle vastaa  hautaustoimisto. Kuljetus tapahtuu omaisten ja hautaustoimiston sopimana ajankohtana ja siihen voivat omaiset halutessaan lähteä mukaan.

Hautajaisvalmistelut

Omaiset voivat aloittaa hautajaisjärjestelyt heti läheisen kuoleman jälkeen, hautauslupaa ei tarvitse aioidessaan hautaustoimistossa, me hautaustoimistona huolehdimme luvan saamisesta ja sen toimittamisesta tarvittaville tahoille.

Siunausaika, -paikka, pappi, kanttori ja seurakunnan tilat muistotilaisuuksiin sekä hautapaikkoihin liittyvät asiat hoidetaan Kuopion ev.lut. seurakuntien hauta- ja puistotoimistossa osoitteessa siunauskappelintie 3, 70110 Kuopio puh. 040 4848 239 / 040 4848 512 Avoinna 8.00 - 16.00 kesäaikoina 1.6.-31.8. klo 8.00- 15.00.

Arkku ja mahdollinen uurna,  vainajan kuljettaminen, pukeminen sekä monet muut hautajaisiin liittyvät palvelut onnistuvat varmasti meidän kauttamme, tarkista yksityiskohdat Palvelut -osiostamme.

Siunaustilaisuus

Siunaustilaisuudessa vainaja saatetaan viimeiselle matkalle oman uskontokuntansa edellyttämällä tavalla, kunnioittaen hänen omaa vakaumustaan. Pappi siunaa myös seurakuntaan kuulumattoman vainajan hänen omien tai lähiomaisten toivomusten mukaan.

Pappi ottaa yhteyttä omaisiin noin viikkoa ennen siunaustilaisuutta, sopiakseen omaisten kanssa tapaamisajan. Tapaamisen aikana suunnitellaan tarkemmin siunaustilaisuuden ja muistotilaisuuden ohjelmasta.